Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Silja Holding SIA (Casino Palace) are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Silja Holding SIA (Casino Palace) prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de catre dumneavoastra in scopuri publicitare si statistice, precum si in scopul prevenirii fraudelor si respectarii prevederilor legale aplicabile activitatilor de jocuri de noroc.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si nu vor fi dezvaluite tertilor, cu exceptia situatiei in care exista o obligatie legala in acest sens.

Inregistrarea datelor dumneavoastra personale in spatiile corespunzatoare echivaleaza cu consimtamantul dumneavoastra expres cu privire la prelucrarea datelor de catre Silja Holding SIA (Casino Palace) conform Legii nr. 677/2001 in scopurile aratate, precum si cu privire la introducerea acestora in baza de date a societatii.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la Departamentul Marketing. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

Date fiscale SILJA HOLDING SIA

Numarul de inregistrare la Registrul Comertului 50203059581
Sediulin Bucuresti, adresa Calea Victoriei, nr.133, sector 1